""
Designation
Dzongdag
email
karmathinlay@paro.gov.bt